116583829_745550406011640_1362642534508022484_o

Assistant Director Yixin Cen takes control. (L-R) Norman Lam, John Bai, Steven He, Wei Cong Zhou, Ian Woo, Altarius Shu, Grayson Chin, Yixin Cen. Photo by Lia Chang

Assistant Director Yixin Cen takes control. (L-R) Norman Lam, John Bai, Steven He, Wei Cong Zhou, Ian Woo, Altarius Shu, Grayson Chin, Yixin Cen. Photo by Lia Chang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s